Anunţ public în faza pregătitoare de informare cetăţeni pentru PUZ, beneficiară Pânzaru Lidia, cu privire la obiectivul „Lotizare tarla 27, parcela 190, zona str. Bazalt – E85”

Anunţ privind intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal, beneficiară Pânzaru Lidia domiciliată în Buzău str. Zambilelor nr. 3, în etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la obiectivul „LOTIZARE TARLA 27, PARCELA 190, ZONA STR. BAZALT – E85”  în intravilan din municipiul Buzău – Descarcă anunţul public

195 vizite totale, 5 vizite astazi