Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „CONSTRUIRE HIPERMARKET”

Descarcă anunţul public

Proces verbal întocmit în urma dezbaterii publice din faza elaborării propunerilor unui PUZ pentru obiectivul „CONSTRUIRE HIPERMARKET – comercializare produse alimentare şi nealimentare, amplasare container IMBISS pentru comercializare produse tip fast-food, reţele instalaţii şi amenajări interioare în incintă (platformă, parcare, zonă aprovizionare, spaţii verzi, drumuri, trotuare), împrejmuire parţială, rezervă PSI, post trafo, racorduri la drumurile publice, totemuri şi elemente de semnalistică şi organizare şantier” în municipiul Buzău, str. Unirii, nr. 1, iniţiat de SC Domeniile Coroanei Pietroasele SRL cu sediul în comuna Verneşti, jud. Buzău

Descarcă procesul verbal

1,912 vizite totale, 12 vizite astăzi