ANUNT PUBLIC Organizare  Concert prestat de Orchestra Johann  Strauss Ensemble

ANUNT PUBLIC

Organizare  Concert prestat de Orchestra Johann  Strauss Ensemble,

 Filarmonica din Viena.

 

Primaria municipiului Buzau intentioneaza sa achizitioneze in baza dispozitiilor cap. 3 Sectiunea 5 – Paragraf  8, art.101,alin.(2) din Hg.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr.2 din Legea 98/2016:

“Servicii de organizare de evenimente culturale  – Concert prestat de Orchestra Johann  Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena, in data de 19 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in incinta Salii Sporturilor «  Romeo Iamandi » din municipiul Buzau.

Descrierea succinta a contractului:

Spectacolul va fi sustinut de Orchestra Johann  Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena , de cel putin  o soprana si 3 perechi de balerini profesionisti.

Concertul se va desfasura pe o durata de minim  90 de minute.

In vederea asigurarii unei sonorizari adecvate desfasurarii concertului, ofertantul este obligat sa amenajeze sala de spectacol ( drapaje albe pentru tavan si partile superioare).

De asemenea, este obligat sa asigure scena si scenotehnica, respectiv:

  • Scena 10×8 m cu inaltime de 1,5 m si practicabil 1,5×7 m sectiune suflatori orchestra ;
  • sonorizare (stație, boxe, mixer și microfoane specifice amplificare orchestră pe instrumente și soprană) ;
  • lumini scenă și lumini decorare arhitecturală sala de spectacol interior și exterior;
  • ecran led 6m x 4m, cu poarta susținere fundal;
  • sunetist și luminist;
  • transport și montaj echipamente;
  • decoratiuni specifice sarbatorii de Craciun

Prestatorul asigură desfăşurarea activităţii în condiţii de igienă şi siguranţă, condiţiile de securitate la incendii, informarea preventivă şi educarea beneficiarilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare şi răspunde pentru aceasta.

Oferta de preţ va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de prestatorul ofertant [onorariu artişti, prezentatori, drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de autor, contravaloarea autorizaţiei neexclusive pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în scop lucrativ, taxe şi impozite, transport, chirie sala, drapaje si ornamente,cheltuieli cazare şi masă artişti şi echipa tehnică, katering,  alte cheltuieli, cu toate taxele incluse].

Valoarea maxima a achizitiei este de 147.059 lei, exclusiv TVA.

  1. Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei Municipiului Buzau, Registratura pana la data de 06.12.2017, orele 16.00.

Documente de calificare:

–       Declaratiile privind neancadrarea in situatiile prev. la art. 164,165, si 167 din legea 98/2016.

–       Declaratie privind conflictului de interese conform art.59 si 60

–       Fisa informatii generale

–       Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiile mediului, social si al relatiilor de munca rezultate din reglementarile specific la nivel national

–       Copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu originalul din care sa reiasa ca obiectul de activitate are corespondent obiectul achizitiei.

Modelele de formulare sunt atasate prezentului anunt.

Codul de clasificare CPV : 79952100-3

Se vor completa si transmite formularele atasate.

Se va prezenta dovada angajarii orchestrei si a sopranei si balerinilor , conform prezentului anunt.

Prestatorul va respecta legislatia romaneasca si europeana in vigoare privind spectacolele in aer liber.

Termenul de depunere oferta: 06.12.2017, orele 16.00

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  Investitii,Achizitii Publice , str.Unirii nr.163 , camera 1, telefon /fax 0238/726.092, email:investitii@primariabuzau.ro.

 

formulare anunt

907 vizite totale, 0 vizite astazi