Anunţ rezultate proba scrisă la concursul de promovare în grad profesional