Anunţ rezultate selecţie/evaluare dosare candidaţi înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al SC ,,Pieţe, târguri şi oboare” SA Buzău