Intrari dupa Daniela Druiu

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna noiembrie 2017, pentru renumerotarea administrativă a imobilelor din Piaţa Daciei şi pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren

Descarcă anunţul public Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor din Piaţa Daciei, municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 […]

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna octombrie 2017, pentru aprobarea unor regulamente

Descarcă anunţul public Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea „Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău” – Descarcă proiectul de hotărâre Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău” – Descarcă anexa Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive […]

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna octombrie 2017, privind aprobarea regulamentelor pentru deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi pentru administrarea spaţiilor verzi

Descarcă anunţul public • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre Anexa: Regulamentul privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău – Descarcă […]

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa ordinară CLM din luna octombrie, privind reducerea/eliminarea cantităţii de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare

Descarcă anunţul public Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive privind reducerea cantităţii de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A Buzău – Descarcă proiectul de […]

Anunţ privind completarea Nomenclatorului stradal şi eliminarea neconcordanţelor din adresele administrative ale cetăţenilor

ANUNŢ În atenţia cetăţenilor din municipiul Buzău Având în vedere principiul legalităţii şi pe cel al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, care stau la baza functionarii administratiei publice locale, asa cum este consfintit prin art.2, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administratie Publice Locale, Primăria Municipiului Buzău iniţiază o acţiune […]