Anunţ privitor la „Planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Buzău”

MUNICIPIUL BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a “Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Buzău” cu amplasamentul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, titular MUNICIPIUL BUZĂU.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

256 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ referitor la întâlnire cetăţenească la sediul Primăriei privind problemele de trafic din zona străzii Alexandru Marghiloman

Descarcă anunţ

543 vizite totale, 6 vizite astăzi

Informare cetăţeni în faza elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire Hală Metalică şi suprafaţă depozitare materiale de construcţii”

Anunţul a fost  iniţiat de SC EUROGLOBAL COMPACT SRL cu sediul în comuna Cislău, Calea Mihai Viteazu, nr. 304, biroul nr. 2, jud. Buzău şi informează demararea procedurii pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa finalizării propunerilor preliminare cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ PARTER + SUPRAFAŢĂ DEPOZITARE/COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI BIROURI” în municipiul Buzău, zona Nord, Şoseaua de Centură, tarlaua 30, parcela 274

(Descarcă anunţ)

308 vizite totale, 6 vizite astăzi

Clasamentul în funcţie de punctajul obţinut, alocat solicitărilor pentru locuinţe construite prin ANL

Descarcă lista de priorităţi

1,983 vizite totale, nici o vizită astăzi

Examen de promovare în treaptă superioară a personalului contractual de execuţie

Descarcă anunţ

Rezultatele finale ale examenului de promovare

Descarca lista rezultate

883 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire sediu administrativ P+1, hale garaje, staţie preparat betoane şi mixturi asfaltice, hale depozitare şi platforme tehnologice” – tarlaua 44, parcela 787 în Şoseaua Spătarului

(Descarcă anunţ)

410 vizite totale, nici o vizită astăzi

Rezultatele finale la examenul de obţinere a certificatului de atestare administratori de imobile

Descarca lista rezultate

842 vizite totale, nici o vizită astăzi

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de contabil şef la Cantina de Ajutor Social

Descarcă anunţ

Rezultatele selecţiei dosarelor  (Descarcă tabel rezultate)

Rezultatele la proba scrisă  (Descarcă tabel rezultate)

Rezultatele finale (Descarcă tabel rezultate)

718 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „CONSTRUIRE HIPERMARKET”

Descarcă anunţul public

Proces verbal întocmit în urma dezbaterii publice din faza elaborării propunerilor unui PUZ pentru obiectivul „CONSTRUIRE HIPERMARKET – comercializare produse alimentare şi nealimentare, amplasare container IMBISS pentru comercializare produse tip fast-food, reţele instalaţii şi amenajări interioare în incintă (platformă, parcare, zonă aprovizionare, spaţii verzi, drumuri, trotuare), împrejmuire parţială, rezervă PSI, post trafo, racorduri la drumurile publice, totemuri şi elemente de semnalistică şi organizare şantier” în municipiul Buzău, str. Unirii, nr. 1, iniţiat de SC Domeniile Coroanei Pietroasele SRL cu sediul în comuna Verneşti, jud. Buzău

Descarcă procesul verbal

1,543 vizite totale, nici o vizită astăzi

Propunere privind reabiltarea străzilor din municipiul Buzău (propunerile pot fi modificate in functie de nevoi sau cerinte ale surselor de finantare)

  • Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclişti, pe coridoarele deservite de transportul public (POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiţie 4.1) – Descarcă document
  • Modernizare Bulevardul Unirii – Tronson Centura Buzau Nord – Bulevardul Maresal  Al. Averescu (1,648 Km) –  Descarcă document
  • Reabilitarea şi modernizarea reţelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău  (118 strazi) – Descarcă document
  • Reabilitarea sistem rutier si a sistemului de canalizare pentru strazi neasfaltate sau degradate din municipiul Buzau – Descarcă document

1,179 vizite totale, nici o vizită astăzi