Clasament funcţie de punctajul obţinut, alocat solicitărilor pentru locuinţe ANL, la data de 25.05.2017

Descarcă lista de priorităţi

249 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+5 nivele”, în intravilan din municipiul Buzău situat în str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, iniţiată de S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. cu sediul în jud. Buzău, loc. Pătârlagele

Descarcă anunţ public

489 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei”, lucrare de interes public

663 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ privitor la „Planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Buzău”

MUNICIPIUL BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a “Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Buzău” cu amplasamentul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, titular MUNICIPIUL BUZĂU.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

515 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ referitor la întâlnire cetăţenească la sediul Primăriei privind problemele de trafic din zona străzii Alexandru Marghiloman

Descarcă anunţ

650 vizite totale, nici o vizită astăzi

Informare cetăţeni în faza elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire Hală Metalică şi suprafaţă depozitare materiale de construcţii”

Anunţul a fost  iniţiat de SC EUROGLOBAL COMPACT SRL cu sediul în comuna Cislău, Calea Mihai Viteazu, nr. 304, biroul nr. 2, jud. Buzău şi informează demararea procedurii pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa finalizării propunerilor preliminare cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ PARTER + SUPRAFAŢĂ DEPOZITARE/COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI BIROURI” în municipiul Buzău, zona Nord, Şoseaua de Centură, tarlaua 30, parcela 274

(Descarcă anunţ)

Proces Verbal nr. 8866 din 29.03.2017 – şedinţă dezbatere publică

485 vizite totale, nici o vizită astăzi

Clasamentul în funcţie de punctajul obţinut, alocat solicitărilor pentru locuinţe construite prin ANL

Descarcă lista de priorităţi

2,361 vizite totale, nici o vizită astăzi

Examen de promovare în treaptă superioară a personalului contractual de execuţie

Descarcă anunţ

Rezultatele finale ale examenului de promovare

Descarca lista rezultate

1,244 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire sediu administrativ P+1, hale garaje, staţie preparat betoane şi mixturi asfaltice, hale depozitare şi platforme tehnologice” – tarlaua 44, parcela 787 în Şoseaua Spătarului

(Descarcă anunţ)

513 vizite totale, nici o vizită astăzi