Rezultate finale procedură evaluare/selecţie candidaţi înscrişi membri ai Consiliului de Administraţie la SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” SA Buzău

Rezultatele finale ale procedurii de evaluare/selecţie A candidaţilor înscrişi ca membri ai Consiliului de Administraţie la SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” SA Buzău. Descarcă

Anunţ rezultate selecţie/evaluare dosare candidaţi înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al SC ,,Pieţe, târguri şi oboare” SA Buzău

Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional

Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie. Descarcă

Organizare concurs/examen asistent medical la Dispensarul nr. 14 – Şcoala gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău

Anunţ organizare concurs/examen de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant din cadrul Dispensarului de medicină şcolară nr. 14 din municipiul Buzău – Şcoala Mihail Kogălniceanu Buzău. Descarcă