Proces verbal al sedinţei de dezbatere publică pentru PUZ „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2, locuinţe medii P+3, P+4 şi mari P+5, P+6”

În data de 18.05.2017 avut loc şedinţa de dezbatere publică, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal la proiectul „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2, locuinţe medii P+3, P+4 şi mari P+5, P+6” în intravilanul municipiului Buzău, iniţiat de proprietari din cvartalul 32 cu nr. cadastral 63183-63200, 63304-63321 din UTR 20, nr. cadastral 14855, 14844, 61493-61497, 63493, 63494, 61499-61504 şi nr. cadastral drumuri 63202, 63322 din UTR 12.

Descarcă procesul verbal

119 vizite totale, 42 vizite astăzi

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL BUZĂU anunţă publicul interesat asupra depunerii acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de iluminat public din municipiul Buzău (cartier Obor, Dorobanţi I, Micro 5, Broşteni, Unirii Sud)”

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul din str. Unirii, jud. Buzău în zilele luni-vineri între orele 8:30 – 13:00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău str. Democraţiei nr. 11

– Descarcă anunţ mediu

213 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ – invitaţie organizare şi desfăşurare a Festivalului concurs de muzică populară Benone Sinulescu, ediţia a I-a, 2017

Anunţ – invitaţie organizare şi desfăşurare a Festivalului concurs de muzică populară Benone Sinulescu, ediţia a I-a, 2017 – Descarcă invitaţie

2,335 vizite totale, 7 vizite astăzi

Ofertă de vânzare teren

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de dl. Cebic Cristea – Descarcă ofertă Check out this Canadian online casino and win real big money!

284 vizite totale, 10 vizite astăzi

Anunţ examen promovare grade sau trepte profesionale superioare la Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău

Descarcă anunţ

590 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public normative

Decarcă anunţ

572 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ public informare cetăţeni

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,Construire sediu firmă şi prestări servicii şi împrejmuire” amplasat în municipiul Buzău, str. Victoriei, nr. 1A, iniţiat de SC SIM BLUE TAG SEL – Descarcă anunţ

942 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ de mediu – Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2016-2023

“MUNICIPIUL BUZĂU, titular al planului STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023“ cu amplasamentul în mun. Buzău, jud. Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11, şi la sediul titularului din mun. Buzău, str. Unirii, nr.163, jud. Buzău în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic,  în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.”

374 vizite totale, nici o vizită astăzi

Oferte de vânzare teren

Oferte de vânzare teren depusă de Stelea Mihai – Descarcă ofertă

Oferte de vânzare teren depusă de Muna Eduard Gheorghiţă – Descarcă oferta

511 vizite totale, 3 vizite astăzi

Proces Verbal – Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei

Proces Verbal încheiat cu ocazia şedinţei de dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal ,,Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei”, cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55, lucrare de interes public – Descarcă proces verbal

328 vizite totale, nici o vizită astăzi