Anunţ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători

Descarcă

462 vizite totale, 0 vizite astazi

Anunţ public iniţiere proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017

Anunţ public iniţiere proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău. Descarcă

615 vizite totale, 0 vizite astazi

Adoptarea unor hotărâri cu caracter normativ în şedinţa din 18.12.2017

În şedinţa din 18.12.2017 s-au adoptat următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 367 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 368 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi  în municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 376 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018;
  • Hotărârea nr. 378 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  • Hotărârea nr. 379 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor.

Descarcă

905 vizite totale, 0 vizite astazi

Anunţ privind schimbarea denumirii unor străzi

Anunţ privind schimbarea denumirii unor străzi. Descarcă

813 vizite totale, 0 vizite astazi

Ofertă de vânzare teren – Bejan Elena

Ofertă de vânzare teren – Bejan Elena. Descarcă

701 vizite totale, 0 vizite astazi

Informare cetăţeni cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru ,,CONSTRUIRE APART HOTEL CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER”

Informare cetăţeni pentru Plan Urbanistic Zonal (PUZ) beneficiar SC SCANDO SRL, cu sediul în Buzău, str. Mioriţei, bl. A14, în etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru ,,CONSTRUIRE APART HOTEL CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr. 1. Descarcă

742 vizite totale, 0 vizite astazi

Anunţ privind selecţia pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie al SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

Selecţia pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie al SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău. Descarcă

COMPLETARE

709 vizite totale, 0 vizite astazi

Anunţ informare cetăţeni pentru PUZ, beneficiar SC DECA SRL pentru ,,CONSTRUIRE HALE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE CORPURI DE ILUMINAT ŞI CONFECŢII METALICE”

Informare cetăţeni pentru Planul Urbanistic Zonal, beneficiar SC DECA SRL, cu sediul în Buzău, cart. Dorobanţi 1, bl. 17/2, ap. 4 în etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru ,,CONSTRUIRE HALE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE CORPURI DE ILUMINAT ŞI CONFECŢII METALICE” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 787. Descarcă

551 vizite totale, 0 vizite astazi