Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborări unui Plan Urbanistic de Detaliu

Informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborări unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire Bloc Locuinţe Colective cu Regim de Înălţime P+2E” amplasat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 271, iniţiat de Băducu Dragoş Marian – Descarcă anunţul public

406 vizite totale, 4 vizite astăzi

Rezultatele la proba interviu la examenul de promovare în grad superior al funcţionarilor publici

Descarcă lista rezultate

805 vizite totale, 3 vizite astăzi

Informare cetăţeni în faza pregătitoare pentru un Plan Urbanistic Zonal iniţiat de S.C. SPITALUL „SF. SAVA” SRL

Anunţ public în faza pregătitoare pentru un Plan Urbanistic Zonal iniţiat de S.C. SPITALUL „SF. SAVA” SRL cu sediul în Buzău, str. Crizantemelor nr. 5, judeţul Buzău, firmă ce a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ pentru „Construire centru medical prin etajarea construcţiei existente parter (la P+2 nivele)” în municipiul Buzău, str. Unirii – adiacent blocului 17G, cu număr cadastral 53866 – Descarcă anunţul public

419 vizite totale, 6 vizite astăzi

Măsuri pentru fluidizarea traficului rutier în municipiul Buzău

Prin decizia Comisiei de securitate rutieră, Primăria municipiului Buzău aduce la cunoştinţă aplicarea din data de 23.06.2017 a unor măsuri privind fluidizarea circulaţiei rutiere în municipiul Buzău – Descarcă anunţul

385 vizite totale, 3 vizite astăzi

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad superior a funcţionarilor publici de execuţie

Descarcă lista rezultate

1,445 vizite totale, 3 vizite astăzi

Rezultatele contestaţiei la selecţia dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad superior

Descarca rezultat contestaţie

790 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ public la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice de drept public şi privat fără scop lucrativ pentru programe/proiecte/acţiuni culturale şi proiecte editoriale (editare cărţi, reviste şi alte publicaţii), sesiune I-a de selecţie, 2017 nr. 15.001/06.06.2017

Descarcă anunţul public

Documente auxiliare:

HCL 144 pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local – Anexa (în format Word)

HCL 145 pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate – Anexa 1 (în format Word)  – Anexa 2 ((în format Word)

905 vizite totale, nici o vizită astăzi

Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor în cadrul concursului de promovare în grad superior celui deţinut, din data de 20.06.2017

Descarcă tabel rezultate

1,096 vizite totale, nici o vizită astăzi