Procese verbale de selecţie/evaluare a candidaţilor înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale Urbis-Serv SRL Buzău

Descarcă procesul verbal de verificare a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale Urbis-Serv SRL

• Descarcă procesul verbal al comisiei de selecţie/evaluare cu ocazia interviului candidaţilor înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al SC Urbis-Serv SRL

520 vizite totale, 9 vizite astăzi

Notă rectificativă la anunţul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Dispensarelor de medicină şcolară

Descarcă nota rectificativă

921 vizite totale, 40 vizite astăzi

Organizare concurs de recrutare pentru medic stomatolog în cadrul în cadrul unităţilor de învăţământ la Cabinetul stomatologic nr. 4

Primăria municipiului Buzău anunţă organizarea concursului/examenului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de medic stomatolog în cadrul unităţilor de învăţământ Cabinetul stomatologic nr. 4 din municipiul Buzău – Descarcă anunţul

722 vizite totale, 9 vizite astăzi

Organizare concurs de recrutare pentru asistente medicale în cadrul dispensarelor şcolare

Primăria municipiului Buzău anunţă organizarea concursului/examenului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 4 posturi de asistent medical în cadrul Dispensarelor de medicină şcolară – Descarcă anunţul

2,231 vizite totale, 24 vizite astăzi

Anunţ public în faza dezbatere publică a unui PUZ pentru obiectivul „Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Buzău”

• Anunţ public informare cetăţeni în faza elaborării propunerilor (dezbatere publică) a unui Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Buzău” situat în municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 7, judeţul Buzău, iniţiat de Consiliul Judeţean Buzău

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Buzău, sala 24, în data de 3.10.2017, între orele 11 – 13 – Descarcă anunţul public

• Proces verbal în faza elaborării propunerilor (dezbatere publică) a unui Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Buzău” situat în municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 7, judeţul Buzău, iniţiat de Consiliul Judeţean Buzău – Descarcă procesul verbal

66 vizite totale, 16 vizite astăzi

Anunţ privind şedinţa de dezbatere publică la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în municipiul Buzău

Primăria Buzău organizează în data de 5 octombrie ora 11, în sala Stan Săraru din Palatul Comunal, şedinţa publică de dezbatere a Proiectului de hotărâre nr. 306 pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în municipiul Buzău, proiect de hotărâre cu caracter normativ.

La şedinţa publică sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul şedinţei la sediul Primăriei Buzău, camera 6, persoana de contact Jipa Petronela, telefon 0238 723 371 sau e-mail petronela.jipa@primariabuzau.ro.

Descarcă anunţul

795 vizite totale, 12 vizite astăzi

Anunţ privind selecţia pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie al SC Urbis Serv SRL Buzău

Descarcă anunţul

646 vizite totale, 7 vizite astăzi

Anunţ public la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice de drept public şi privat fără scop lucrativ pentru programe/proiecte/acţiuni culturale şi proiecte editoriale (editare cărţi, reviste şi alte publicaţii), sesiune I-a de selecţie, 2017 nr. 15.001/06.06.2017

Descarcă anunţul public

Documente auxiliare:

HCL 144 pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local – Anexa (în format Word)

HCL 145 pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate – Anexa 1 (în format Word)  – Anexa 2 ((în format Word)

1,260 vizite totale, 12 vizite astăzi

Oferte de vânzare teren

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de Barascu Constanţa – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de Anton Virgil – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de Bonea Constantin – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de Olteanu Ioan Laurian – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren agricol depusă de Auerbach Michael prin împuternicit Moraru Andrei – Descarcă oferta

205 vizite totale, 20 vizite astăzi