Rezultate finale procedură evaluare/selecţie candidaţi înscrişi membri ai Consiliului de Administraţie la SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” SA Buzău

Rezultatele finale ale procedurii de evaluare/selecţie A candidaţilor înscrişi ca membri ai Consiliului de Administraţie la SC ,,Pieţe, Târguri şi Oboare” SA Buzău. Descarcă

Anunţ selecţie parteneri în vederea înfiinţării unui grup de acţiune locală (GAL) conform cerinţelor DLRC.

Anunţ selecţie parteneri în vederea înfiinţării unui grup de acţiune locală (GAL) conform cerinţelor DLRC în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Descarcă

Anexe

Anunţ iniţiere proiect de hotărâre nr. 52 din data de 14.02.2018 privind schimbarea denumirii străzii „Chiristigii” în strada „Arhiepiscop Epifanie”.

Anunţ atribuire locuri de parcare cartier Micro V, bl. 8, 9, 12, 13, 14 şi 16 (236-292)

Anunţ atribuire locuri de parcare cartier Micro V, bl. 8, 9, 12, 13, 14 şi 16 (236-292). Descarcă

 

Anunţ rezultate selecţie/evaluare dosare candidaţi înscrişi pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al SC ,,Pieţe, târguri şi oboare” SA Buzău

Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional

Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie. Descarcă

Anunţ privind proiectul de hotărâre nr. 50/12.02.2018 privind atribuirea de denumiri cartierelor şi unor drumuri publice situate în zonele cu imobile – blocuri colective din municipiul Buzău