Anunţ de mediu – Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2016-2023

“MUNICIPIUL BUZĂU, titular al planului STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023“ cu amplasamentul în mun. Buzău, jud. Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11, şi la sediul titularului din mun. Buzău, str. Unirii, nr.163, jud. Buzău în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic,  în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.”

707 vizite totale, nici o vizită astăzi

Oferte de vânzare teren

Ofertă de vânzare teren agricol depusă de Auerbach Michael prin împuternicit Moraru Andrei – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren arabil depusă de Olteanu Ioan Laurian – Descarcă oferta

Ofertă de vânzare teren arabil şi comunicare de acceptare depuse de Ioan Marcela prin împuternicit Florea Constantin – Descarcă oferta

113 vizite totale, 4 vizite astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Informare cetăţeni în faza elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2, locuinţe colective medii cu regim maxim P+3, P+4 şi locuinţe colective mari cu regim maxim de înălţime P+5, P+6” în intravilanul municipiului Buzău, iniţiat de proprietari din cvartalul 32 cu nr. cadastral 63283-63200, 63304-63321 din UTR 20, nr. cadastral 14855, 61493-61497, 63493, 63494, 61499-61504 şi nr. cadastral drumuri 63202, 63322 din UTR 12 – (Descarcă anunţ)

1,311 vizite totale, 3 vizite astăzi

Clasament funcţie de punctajul obţinut, alocat solicitărilor pentru locuinţe ANL, la data de 25.05.2017

Descarcă lista de priorităţi

1,046 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ public informare cetăţeni în faza pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+5 nivele”, în intravilan din municipiul Buzău situat în str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, iniţiată de S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. cu sediul în jud. Buzău, loc. Pătârlagele

Descarcă anunţ public

Descarcă proces verbal şedinţă dezbatere publică din data de 4.05.2017

Descarcă proces verbal şedinţă dezbatere publică din data de 4.07.2017

1,084 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ privitor la „Planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Buzău”

MUNICIPIUL BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a “Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Buzău” cu amplasamentul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, titular MUNICIPIUL BUZĂU.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

924 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ referitor la întâlnire cetăţenească la sediul Primăriei privind problemele de trafic din zona străzii Alexandru Marghiloman

Descarcă anunţ

1,044 vizite totale, 3 vizite astăzi

Clasamentul în funcţie de punctajul obţinut, alocat solicitărilor pentru locuinţe construite prin ANL

Descarcă lista de priorităţi

3,075 vizite totale, nici o vizită astăzi

Rezultatele finale la examenul de obţinere a certificatului de atestare administratori de imobile

Descarca lista rezultate

2,222 vizite totale, 16 vizite astăzi