Programul Operational Capital Uman (PO CU)

    ANUNŢ ANULARE SELECŢIE PARTENERI

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI  în cadrul Axei prioritare nr. 4: „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiţii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”, Obiectivul specific 4.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”

Programul Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

PROIECTUL
„Consolidarea NODULUI ELECTRONIC AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU pentru realizarea EXTINDERII şi asigurării interoperabilităţii serviciilor eGuvernare şi eAdministraţie la nivelul municipiului Buzău”
(August 2009 – Decembrie 2010)

> Comunicat privind finalizarea implementării proiectului

> Comunicat privind iniţierea proiectului

 Proiect finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara III, Domeniul Majoritar de Interventie 2(TIC pentru sectoarele privat şi public ), Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,
Valoarea totala a proiectului 3566023,02 lei din care valoare rambursabila 2996590,06 lei

Comunicate privind inițierea proiectelor Primăriei municipiului Buzău finanțate prin Programul Operațional Regional (POR)

COMUNICATE PRIVIND INIŢIEREA PROIECTELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU FINANŢATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR)

Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (Vila Albatros, Parc Marghiloman) municipiul Buzău

> Reabilitare reţea de drumuri şi staţii de transport din zona de acţiune urbană a Municipiului Buzău

> Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană a municipiului Buzău prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere