Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna iunie 2017

Anunţ public pentru următoarele proiecte –  (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău situat în strada Lăstunului nr. 101 – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în municipiul Buzău, cartier Micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Anunţ public pentru următoarele proiecte – (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2017” – (Descarcă proiectul de hotărâre)

425 vizite totale, 20 vizite astăzi

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna mai 2017

Anunţ public pentru următoarele proiecte de hotărâri: (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local   –  (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului decontului de cheltuieli – (Descarcă proiectul de hotărâre)

 

 

354 vizite totale, 16 vizite astăzi

Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloace de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău

Anunţ public, Proiect de hotărâre nr. 108 din 29.03.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice şi Proiect de hotărâre nr. 109 din 29.03.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare

Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre nr. 108 din 29.03.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi a preparării apei calde menajere Descarcă
  • Proiect de hotărâre nr. 109 din 29.03.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău Descarcă

797 vizite totale, 6 vizite astăzi

Proiect de hotărâre iniţiat pentru luna mai 2017, pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate

Anunţ public, raport, expunere de motive şi proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Buzău

 

351 vizite totale, 3 vizite astăzi

Anunţ public privind trei proiecte HCL iniţiate pentru şedinţa CLM ordinară din luna aprilie, rapoarte, expuneri de motive pentru aprobarea închirierii unor spaţii şi vânzarea unui teren

Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 5 – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 5 – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis – Descarcă proiectul de hotărâre

 

587 vizite totale, 6 vizite astăzi

Anunţ public, proiecte HCL, expunere de motive pentru două proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna aprilie

Descarcă anunţul public

  • Proiect HCL, expunere de motive, pentru aprobarea unor facilităţi de transport în comun cu autobuzele S.C. „Trans Bus” S.A. pentru unele categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim pe economie, cu domiciliul în municipiul Buzău   – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect HCL, expunere de motive, privind scutirea de la plata cheltuielilor de întreţinere către asociaţia de proprietari a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, şi a cheltuielilor cu energia electrică pentru funcţionarea ascensorului pentru persoane netransportabile – Descarcă proiectul de hotărâre

567 vizite totale, 6 vizite astăzi

Proiect HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

1,060 vizite totale, 6 vizite astăzi

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea „Refacere trotuar pe strada Viitorului lângă blocul 110” din municipiul Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

478 vizite totale, 3 vizite astăzi