Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna decembrie 2017

Descarcă anunţul public pentru următoarele 3 proiecte de hotărâri:

• Proiect de hotărâre nr. 380, raport de specialitate, expunere de motive privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 – Descarcă proiectul de hotărâre

• Proiect de hotărâre nr. 381, raport de specialitate, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor – Descarcă proiectul de hotărâre

• Proiect de hotărâre nr. 382, raport de specialitate, expunere de motive pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa ordinară CLM din luna decembrie privind schimbarea denumirii unor străzi

Descarcă anunţul public

Proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate privind schimbarea denumirii unor străzi
din municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiectul de hotărâre, modificat, pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă pe raza municipiului Buzău

Descarcă proiectul de hotărâre

Descarcă anexa – Regulamentul privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa CLM din luna noiembrie 2017 pentru modificarea HCL 72/2008 privind activităţi de transport public în regim de taxi

Descarcă anunţul public

Proiect de hotărâre nr. 350 din data de 29.09.2017, raport şi expunere de motive pentru modificarea HCL nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa ordinară CLM din luna noiembrie 2017 privind adoptarea modelului de steag pentru UAT Municipiul Buzău

Anunţ public, proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind aprobarea proiectului modelului de steag al unităţii administrativ – teritoriale Municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Anexa: Modele de steag propuse

Buzau_drapel_1 Buzau_drapel_2 Buzau_drapel_3

Descarcă anexa

Proiecte de hotărâri privind modificarea HCL nr. 259/2016 şi pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu

Proiect de hotărâre nr. 327 din data de 18.09.2017, raport, expunere de motive privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 323 din data de 13.09.2017, raport, expunere de motive pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada  Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17 – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna noiembrie 2017, pentru renumerotarea administrativă a imobilelor din Piaţa Daciei şi pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren

Descarcă anunţul public

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor
din Piaţa Daciei, municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa CLM din luna octombrie pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ

Proiect de hotărâre, raport de specialitate, expunere de motive pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea  siguranţei civice în zona unitătilor de învăţământ şi în zona adiacentă acestora – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiect de hotărâre iniţiat pentru şedinţa ordinară CLM din luna octombrie privind tarifele de salubrizare

Descarcă anunţul public

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna octombrie 2017, pentru aprobarea unor regulamente

Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea „Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău” – Descarcă proiectul de hotărâre
    • Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău” – Descarcă anexa
  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea „Regulamentului privind măsuri edilitar – gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău” – Descarcă proiectul de hotărâre
    • Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind măsuri edilitar – gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău” – Descarcă anexa