Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna iunie 2017

Anunţ public pentru următoarele proiecte –  (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău situat în strada Lăstunului nr. 101 – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în municipiul Buzău, cartier Micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Anunţ public pentru următoarele proiecte – (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora – (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2017” – (Descarcă proiectul de hotărâre)

318 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna mai 2017

Anunţ public pentru următoarele proiecte de hotărâri: (Descarcă anunţ)

Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local   –  (Descarcă proiectul de hotărâre)

Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului decontului de cheltuieli – (Descarcă proiectul de hotărâre)

 

281 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloace de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău

Anunţ public, Proiect de hotărâre nr. 108 din 29.03.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice şi Proiect de hotărâre nr. 109 din 29.03.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare

Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre nr. 108 din 29.03.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi a preparării apei calde menajere Descarcă
  • Proiect de hotărâre nr. 109 din 29.03.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău Descarcă

788 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiect de hotărâre iniţiat pentru luna mai 2017, pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate

Anunţ public, raport, expunere de motive şi proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Buzău

 

345 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public privind trei proiecte HCL iniţiate pentru şedinţa CLM ordinară din luna aprilie, rapoarte, expuneri de motive pentru aprobarea închirierii unor spaţii şi vânzarea unui teren

Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 5 – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 5 – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis – Descarcă proiectul de hotărâre

 

575 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public, proiecte HCL, expunere de motive pentru două proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna aprilie

Descarcă anunţul public

  • Proiect HCL, expunere de motive, pentru aprobarea unor facilităţi de transport în comun cu autobuzele S.C. „Trans Bus” S.A. pentru unele categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim pe economie, cu domiciliul în municipiul Buzău   – Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect HCL, expunere de motive, privind scutirea de la plata cheltuielilor de întreţinere către asociaţia de proprietari a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, şi a cheltuielilor cu energia electrică pentru funcţionarea ascensorului pentru persoane netransportabile – Descarcă proiectul de hotărâre

555 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiect HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

1,045 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiect de hotărâre, raport, expunere de motive privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea „Refacere trotuar pe strada Viitorului lângă blocul 110” din municipiul Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

472 vizite totale, nici o vizită astăzi

Propunere HCL pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

570 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiect de hotărâre, iniţiat pentru şedinţa CLM din luna aprilie 2017, pentru reglementarea activităţii de transport în regim de taxi sau închiriere

Descarcă anunţul public

Proiect de hotărâre, raport şi expunere de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău  (Descarcă proiectul de hotărâre)

957 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna martie 2017:

Anunţ public pentru următoarele proiecte de hotărâri: Descarcă anunţul public

  • Proiect de hotărâre şi expunere de motive privind interzicerea construcţiilor în parcurile şi zonele protejate din municipiul Buzău   Descarcă proiectul de hotărâre
  • Proiect de hotărâre şi expunere de motive privind necesarul minim de locuri de parcare prevăzute în documentaţia tehnică, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire   Descarcă proiectul de hotărâre

1,746 vizite totale, nici o vizită astăzi

Anunţ public, expunere de motive, raport şi proiect de hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere de circulaţie din municipiul Buzău

Descarcă anunţul public

Descarcă proiectul de hotărâre

650 vizite totale, nici o vizită astăzi

Proiecte iniţiate pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna martie 2017

Anunţ public pentru următoarele proiecte de hotărâri:

Descarcă anunţ

Propunere HCL, raport, expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în b-dul Unirii, lângă blocul C2, micro 3

Descarca proiectul de hotărâre

Propunere HCL, raport, expunere de motive la proiectul de hotărâre ppentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Industriilor, adiacent nr. 17

Descarca proiectul de hotărâre

Propunere HCL, raport, expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Descarca proiectul de hotărâre

1,494 vizite totale, nici o vizită astăzi

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

PAREREA DUMNEAVOASTRA

Va invitam sa veniti cu sesizari sau propuneri privind proiectele de hotariri actuale prezentate mai sus.

5 + 3 = ?

Informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de Apr 11, 2017 la ora 13:24

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.

1,549 vizite totale, 1 vizite astăzi