CARTEA DE IDENTITATE

La împlinirea vârstei de 14 ani

Documentele necesare eliberării primei cărţi de identitate :

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate model Anexa 11 (se eliberează gratuit şi se completează cu majuscule, înainte de depunerea documentelor la ghişeu).
 • Actul de identitate al părintelui, tutorelui sau al reprezentantului legal care însoţeşte copilul.
 • Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.
 • Certificatul de naştere al copilului, original şi copie.
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie.
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite
Copilul va fi însoţit obligatoriu de părinte sau de reprezentantul legal şi va depune actele după împlinirea vârstei de 14 ani.

La expirare

Documentele necesare :

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate model Anexa 11 (se eliberează gratuit şi se completează cu majuscule, înainte de depunerea documentelor la ghişeu).
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru persoanele divorţate).
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
 • Actul care face dovada spaţiului de locuit (original şi copie xerox).
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).
 • Actul de identitate / buletinul de identitate ce urmează a fi preschimbat.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.
 • În cazul în care solicitantul posedă carte de alegător, o va preda la depunerea documentelor.

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate (cei din mediul rural pot prezenta declaraţia tip ANEXA 12 semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul). Proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Această declaraţie poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate, sau la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din străinătate.

În cazul schimbării domiciliului

Documentele necesare :

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate model Anexa 11 (se eliberează gratuit şi se completează cu majuscule, înainte de depunerea documentelor la ghişeu).
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru persoanele divorţate).
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
 • Actul care face dovada spaţiului de locuit (original şi copie xerox).
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).
 • Actul de identitate / buletinul de identitate ce urmează a fi preschimbat.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.
  În cazul în care solicitantul posedă carte de alegător, o va preda la depunerea documentelor.

OBSERVATII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate (cei din mediul rural pot prezenta declaraţia tip ANEXA 12 semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul). Proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Această declaraţie poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate, sau la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din străinătate.

În cazul pierderii, furtului, deteriorării

Documentele necesare :

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate model Anexa 11 (se eliberează gratuit şi se completează cu majuscule, înainte de depunerea documentelor la ghişeu).
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru persoanele divorţate).
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
 • Actul care face dovada spaţiului de locuit (original şi copie xerox).
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).
 • Un document cu fotografia solicitantului, de dată recentă (permis de conducere, paşaport, diplomă, original şi copie)
 • În cazul furtului, dovadă de la unitatea de poliţie unde s-a declarat furtul actului de identitate.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate (cei din mediul rural pot prezenta declaraţia tip ANEXA 12 semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul). Proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Această declaraţie poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate, sau la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din străinătate.

În cazul schimbării numelui

Documentele necesare :

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate model Anexa 11 (se eliberează gratuit şi se completează cu majuscule de către solicitant, înainte de depunerea documentelor la ghişeu);
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ( pentru persoanele divorţate).
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
 • Actul care face dovada spaţiului de locuit (original şi copie xerox).
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
 • Actul care face dovada spaţiului de locuit (original şi copie xerox).
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în mun. Buzău).
 • Actul de identitate.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.
 • În cazul în care solicitantul posedă carte de alegător, o va preda la depunerea documentelor.

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate (cei din mediul rural pot prezenta declaraţia tip ANEXA 12 semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul). Proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Această declaraţie poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate, sau la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din străinătate.

Când se solicită stabilirea reşedinţei

Documentele necesare :

 • Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei model Anexa 19.
 • Actul de identitate al solicitantului.
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie xerox.
 • Chitanţa de 5 lei reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
 • Taxă pentru furnizare servicii, alte localităţi – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.

Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează NUMAI atunci când solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (certificat de naştere, certificat de căsătorie, actul care face dovada spaţiului de locuit) precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.

Documentele necesare :

 • Cererea tip anexa 11 pentru eliberarea actului de identitate.
 • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază.
 • Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie.
 • Taxă de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate povizorii.
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă pentru furnizare servicii, alte localităţi – 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în municipiul Buzău).
 • În cazul în care solicitantul posedă carte de alegător, aceasta va fi predată la depunerea documentelor sau la eliberarea actului de identitate.

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate iar proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Persoanele din mediul rural pot prezenta declaraţia de primire în spaţiu – tip Anexa 12, semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate sau la misiunile diplomatice / oficiile consulare ale României din străinătate.

La schimbarea domiciliului din străinătate în România

Documentele necesare :

 • Cererea – model ANEXA 15 (se solicită la ghişeu).
 • Certificatul de naştere şi căsătorie (original şi copie xerox) sau, după caz, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (original şi copie).
 • Paşaportul românesc valabil sau expirat, ori după caz, adeverinţă privind stabilirea/restabilirea domiciliului în România eliberată de Direcţia Generală de Paşapoarte, ori Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul justiţiei sau de Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României din străinătate (original şi copie). (Pentru paşaport sunt necesare copii după fila informatizată şi după filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră).
 • Actul de identitate şi / paşaportul eliberate de către autorităţile străine (original şi copie xerox).
 • Actul care face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox).
 • Taxă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate..
 • Taxă de timbru de 5 lei.
 • Taxă de 11 lei (pentru cei care nu au domiciliul în mun. buzău).
 • Chitanţa de 41 lei la C.E.C BANK , reprezentând taxa consulară.

OBSERVAŢII

Taxele se achită aici în instituţie, la Ghişeul de taxe şi impozite.
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte dat în formă autentică la notarul public sau copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România.
Solicitantul va fi însoţit obligatoriu de proprietar la ghişeu, dacă nu are această calitate (cei din mediul rural pot prezenta declaraţia tip ANEXA 12 semnată la Postul de Poliţie pe raza căruia au domiciliul). Proprietarul va avea asupra sa actul de identitate. Această declaraţie poate fi dată şi la notar, atât în ţară cât şi în străinătate, sau la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din străinătate.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:

a) Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.
b) Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d).
c) Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b).
d) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu un imobil cu destinaţie de locuinţă.
e) Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal şi actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)- d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere de la litera c) se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

Dacă nu ați găsit informațiile necesare aici, va invităm să navigați pe pagina web oficială a Direcției Județene de Evidență a Populației.

pagina editata la data de Noi 19, 2016 la ora 21:58

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.

2,466 vizite totale, 14 vizite astăzi