Anunţ privind achiziţie servicii de organizare a Spectacolului Toamna Buzoiana 2017 în perioada 4 – 8 octombrie

Primaria municipiului Buzau intentioneaza sa achizitioneze in baza dispozitiilor cap. 3 Sectiunea 5 – Paragraf  8, art.101,alin.(2) din Hg.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publie, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr.2 din Legea 98/2016:

“Servicii de organizare de festivaluri  – Spectacol  Toamna Buzoiana 2017,  in perioada 04-08 octombrie 2017”

Descrierea succinta a contractului:

Achizitionarea de servicii de organizare de festivaluri ce constau in:

a.  Organizarea de concerte in incinta Targul Dragaica , in perioada 04-08.10.2017,  sustinute de trupe /solisti  consacrati la nivel local sau national, cum ar fi : Diana Stefanescu, Laura Lavric, Daniel Turica, Maria Dragomiroiu, Taraful Sorin Mandache, Next Play, Mario Buzoianu, Radu Ille, Adriana Antoni, Madalina Manolache, Nicu Paleru, Maria Buza si Taraful George Patrascu, Sorella Mladin, Paul Oprea, Emilia Ghinescu, Ansamblul Stefan Voda, Compania de Teatru, etc.

b. Prestatorul va pune la dispozitie instalatie de sunet profesionala exterior ,instalatie lumini exterior , autorizatie opere muzicale, prezentatori pe durata de desfasurare a spectacolelor.

Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei Municipiului Buzau, Registratura pana la data de 03.10.2017, orele 12.00.

Documente de calificare:

–       Declaratiile privind neancadrarea in situatiile prev. la art. 164,165, si 167 din legea 98/2016.

–       Declaratie privind conflictului de interese conform art.59 si 60

–       Fisa informatii generale

–       Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiile mediului, social si al relatiilor de munca rezultate din reglementarile specific la nivel national

–       Copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu originalul din care sa reiasa ca obiectul de activitate are corespondent obiectul achizitiei.

Modelele de formulare sunt atasate prezentului anunt.

Codul de clasificare CPV : 79953000-9

Se vor completa si transmite formularele atasate.

Prestatorul va respecta legislatia romaneasca si europeana in vigoare privind spectacolele in aer liber.

Pretul total ofertat va cuprinde toate costurile aferente serviciilor mai sus enumerate, inclusiv drepturile de autor si drepturile conexe drepturilor de autor.

Termenul de depunere oferta: 03.10.2017, orele 12.00

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  Investitii,Achizitii Publice , str.Unirii nr.163 , camera 1, telefon /fax: 0238/726.092, email: investitii@primariabuzau.ro .

Descarcă formulare