Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică în faza pregătitoare a elaborării unui PUZ pentru obiectivul „Construire locuinţe individuale P+1, P+2” în intravilanul municipiului Buzău

Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei de dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism, etapa elaborării propunerilor,  pentru Plan Urbanistic Zonal la obiectivul „Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2, locuinţe colective mari cu regim maxim de înălţime P+5, P+6” în intravilanul municipiului Buzău, iniţiat de proprietari din cvartalul 32 cu nr. cadastral 63183-63200, 63304-63321 din UTR 20, nr. cadastral 14885, 14884, 61493-61497, 63493, 63494, 61499-61504 şi nr. cadastral drumuri 63202, 63322 din UTR 12 – Descarcă procesul verbal

301 vizite totale, 2 vizite astazi