Proces Verbal – Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei

Proces Verbal încheiat cu ocazia şedinţei de dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal ,,Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei”, cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Cuza Vodă, nr. 43, 45, 47, 49, 53 şi 55, lucrare de interes public – Descarcă proces verbal

335 vizite totale, 7 vizite astăzi