Programul Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

PROIECTUL
„Consolidarea NODULUI ELECTRONIC AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU pentru realizarea EXTINDERII şi asigurării interoperabilităţii serviciilor eGuvernare şi eAdministraţie la nivelul municipiului Buzău”
(August 2009 – Decembrie 2010)

> Comunicat privind finalizarea implementării proiectului

> Comunicat privind iniţierea proiectului

 Proiect finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara III, Domeniul Majoritar de Interventie 2(TIC pentru sectoarele privat şi public ), Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,
Valoarea totala a proiectului 3566023,02 lei din care valoare rambursabila 2996590,06 lei