Proiecte de hotărâri iniţiate pentru şedinţa ordinară CLM din luna decembrie 2017

Descarcă anunţul public pentru următoarele 3 proiecte de hotărâri:

• Proiect de hotărâre nr. 380, raport de specialitate, expunere de motive privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 – Descarcă proiectul de hotărâre

• Proiect de hotărâre nr. 381, raport de specialitate, expunere de motive pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor – Descarcă proiectul de hotărâre

• Proiect de hotărâre nr. 382, raport de specialitate, expunere de motive pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău – Descarcă proiectul de hotărâre

613 vizite totale, 0 vizite astazi