Certificatul de Urbanism

 • Definiţie
  Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
 • Scopul emiterii certificatului de urbanism
  • pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi în vederea desfiinţării construcţiilor;
  • pentru concesionarea de terenuri pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „studiu de fezabilitate”;
  • pentru cereri în justiţie pentru alte scopuri, atunci când operaţiunile respective o impun;
 • Solicitanţi
  Orice persoană fizică sau juridică
 • Ce se depune
  • O cerere tip, completată, care va cuprinde:
   • elemente de identificare ale imobilului;
   • elemente care definesc scopul solicitării.
  • Plan de şi tuatie elaborat pe suport topografic, vizat de Oficiul Judetean de Cadastru- la scarile 1:5000 pana la 1:500;
  • Extrasul de Carte Funciara, pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
  • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • Notă:
  Pentru acelaşi imobil se pot elibera certificate de urbanism mai multor solicitanţi.

pagina editata la data de Noi 19, 2016 la ora 23:33

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.

2,355 vizite totale, 0 vizite astazi