Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Neder Andrei

Adresă(e)

Buzău-România,

Telefon(oane)

 

Mobil:

0772 290346

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

andrei_neder@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

30.01.1976

 

 

Sex

Masculin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Consilier Municipal Buzău

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

2008 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director de dezvoltare Companie Privată

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonator al Departamentului Programe de Dezvoltare şi Comunicare

Coordonator al Departamentului de Contractare şi Achiziţii

Director de Marketing

 

2005-2008

Administrator Companie

 

2001- 2005

Director regional de vânzări

Întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de clienţi

 

Numele şi adresa angajatorului

SC ALPHA MDN Buzău

SC LIFTCON SRL (DIRECTOR REGIONAL VÂNZĂRI)

SC LIFNED  SRL ( ADMINISTRATOR )

SC ALPHA MEDIA  PRINT SRL (ADMINISTRATOR)

SC ALPHA N PRINT (ADMINISTRATOR)

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Editură, Tipografie, Publicitate

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1997- 2001

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat, Profesor

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Educaţie Fizică şi Sport

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

Bine  

 

Bine

 

Bine  

 

Bine

 

Bine

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Bun comunicator, cu experienţă relaţională şi cu deschidere maximă spre ideea de nou

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în echipă (vezi 15 ani sport de performanţă în handbal), bun organizator de activităţi şi proiecte pe termen scurt, mediu şi lung

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Bun cunoscător al legislaţiei , competenţe în negociere (certificat de negociator „Fox Training” obţinut în 2012) şi adaptare cu uşurinţă la ideea de nou în tehnologia modernă.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

 

 

Permis(e) de conducere

Posesor permis conducere auto categoria B dobândit în 2001