Proiect de Hotărâre nr.112 din data de 26.05.2021 privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Descarcă proiect de hotărâre nr.112
Anunț Public Proiect de Hotărâre nr. 112
Anexa Proiect de Hotărâre nr. 112 

Loading