BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU PE ANUL 2009
EXECUTIA ANUALA
venituri
 
mii lei
Cod indicator Denumirea   indicatorilor Program definitiv 2009 Realizat 31.12.2009
00.01                TOTAL VENITURI (1+2+3) 277.012 239.305      
48.02 I. VENITURI PROPRII - TOTAL (1-A 3.1+2-c) 84.897 47.529
00.02 1. VENITURI CURENTE (A+B) 263.539 225.587
00.03          A. VENITURI FISCALE                               (A1.+ A2.+ A3.+ A4.)                                      234.517 214.435
00.04 A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI  DIN  CAPITAL  79.317 79.269
01.02 (a) Impozit pe profit 1 0
01.02.01 -Impozit pe profit de la agentii economici 1 0
03.02 (b) Impozit pe venit 0 0
03.02.18 - Impozit pe venit transfer proprietate imobiliara 0 0
04.02 (c) Cote si sume defalcate  din impozitul pe venit 79.316 79.269
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit 78.000 77.953
04.02.04 - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale din care: 1.316 1.316
  -sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetului local 235 235
  -sume alocate de consiliul judetean pentru proiecte infrastructura 1.081 1.081
00.09 A 2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE    (A. 2.1) 42.891 29.237
07.02      A. 2.1 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 42.891 29.237
07.02.01 - Impozit pe cladiri 36.072 25.258
07.02.02 - Impozit pe teren 5.367 2.613
07.02.03 - Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 1.300 1.300
07.02.50 - Alte impozite si taxe pe proprietate 152 66
00.01 A 3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  (A3.1+A3.2+A3.3) 111.929 105.605
11.02      A 3.1 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  99.870 99.301
11.02.02    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate din care: 95.529 94.960
   - cheltuieli de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat 86.646 86.075
   - drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;  burse;   obiecte de inventar scolare;   ajutor social si incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier;   servicii comunitare de evidenta a persoanelor;   crese   8.883 8.885
11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata din care : 4.341 4.341
  -sume defalcate din TVA pentru echilibrare 254 254
  -sume defalcate din TVA pentru proiecte 1.987 1.987
  -ajutor de stat pentru energie termica 2.000 2.000
  -ajutor incalzire 100 100
15.02    A 3.2 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 310 306
15.02.01 - Impozit pe spectacole 10 10
15.02.50 - Alte taxe si servicii specifice 300 296
16.02    A. 3.3 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 11.749 5.998
16.02.02 - Taxe asupra mijloacelor de transport 10.285 4.595
16.02.03 - Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.462 1.402
16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 2 1
00.11 A 4. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 380 324
18.02 Alte impozite si taxe fiscale 380 324
18.02.50 - Alte impozite si taxe 380 324
00.12 B. VENITURI  NEFISCALE (B 1 + B2) 29.022 11.152
00.13    B 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 3.047 1.911
30.02 Venituri din proprietate 3.047 1.911
30.02.01 - Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale 0 0
30.02.05 - Venituri din concesiuni si inchirieri 2.914 1.801
30.02.08 - Venituri din dividende 86 85
30.02.50 - Alte venituri din proprietate 47 25
00.14    B 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII         (B2.1+B 2.2+B 2.3+B 2.4) 25.975 9.241
33.02        B 2.1 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 4.663 4.498
33.02.08 - Venituri din prestari servicii 3.872 4.128
33.02.10 - Contributia partilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 46 45
33.02.12 - Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 38 38
33.02.28 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 472 52
33.02.50 - Alte venituri din prestari servicii 235 235
34.02       B 2.2 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.893 2.803
34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru 875 875
34.02.50 - Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 2.018 1.928
35.02       B 2.3 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 18.323 1.850
35.02.01 - Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 7.690 1.330
35.02.02  Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe. 88 71
35.02.50 - Alte amenzi, penalitati si confiscari 10.545 449
36.02      B 2.4 DIVERSE VENITURI 96 90
36.02.50 - Alte venituri 96 90
00.15 2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1) 544 512
39.02        2.1 VENITURI DIN VALORIFICAREA BUNURILOR 544 512
39.02.01 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 323 319
39.02.07 - Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului  221 193
42.02 3. SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE, din care: 12.929 12.925
42.02.01 Subventii pentru retehnologizarea centralelor termice 1.988 1.988
42.02.14 Subventii pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 595 595
42.02.19 Subventii pentru Programul operational regional 76 75
42.02.29 Subventii pentru lucari de cadastru imobiliar 100 100
42.02.32 Subventii pentru compensarea cresterii neprevizionate la preturile combustibililor pentru energia termica pentru populatie 8.308 8.308
42.02.33 Subventii pentru acordarea sprijinului la constituirea familiei 553 552
42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 23 22
42.02.36 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 191 190
42.02.41 Subventii pentru finantarea sanatatii 1.095 1.095
40.02.11 Acoperire deficit din fondul de rulment 0 281