ANEXA 3 a

                                                                                                                          la Hotarârea nr. 15 din 08 februarie 2007

                                                                                                                          a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

LISTA

transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes

public al regiilor şi societăţilor de sub autoritatea Consiliului Local

 

                                                                                                                                                     -lei-

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Valoare reactualizata

Propuneri 2007

Finantate din :

Buget local

Buget de stat

(MAI, fonduri ARCE)

 

TOTAL

299.017.094

7.067.300

7.067.300

-

 

LUCRARI IN CONTINUARE

225.620.974

3.350.000

3.350.000

-

 

LUCRARI NOI

69.658.820

950.000

950.000

-

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

3.737.300

2.767.300

2.767.300

-

 

 

 

 

 

 

I.

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

17.064.533

1.350.000

1.350.000

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

12.822.813

550.000

550.000

-

1.

Reabilitare apa - etapa a III-a, inclusiv reţele stradale

9.112.813

450.000

450.000

-

2.

Contorizare apa calda şi rece

3.710.000

100.000

100.000

-

B.

LUCRARI NOI

3.791.720

650.000

650.000

-

B1.

Reabilitare alimentare cu energie electrică fronturi de captare apă Apa Sud

1.967.420

50.000

50.000

-

B2.

Consolidare castel apă Crâng

324.300

100.000

100.000

-

B3.

Reţele apă şi canalizare în mun.Buzău (cartier Orizontului, str.Spiru Haret, Mărgăritarilor, Nimfelor, etc., inclusiv strazi necuprinse în proiectul I.S.P.A.)

1.500.000

500.000

500.000

_

C.

ALTE CHELTUIELI

450.000

150.000

150.000

-

 

PROIECTE

 

 

 

 

C1.

Consolidare castel apa Crâng

50.000

50.000

50.000

-

C2.

Reţele de apă şi canalizare din mun.Buzău (cartier Orizontului, Margaritarilor,Nimfelor,etc., inclusiv străzi necuprinse în proiectul ISPA)

400.000

100.000

100.000

-

 

 

 

 

 

 

II.

PROTECTIA MEDIULUI

140.235.179

1.617.300

1.617.300

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

139.653.079

1.500.000

1.500.000

 

A1.

Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate , a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă

-costuri neeligibile(TVA,proiectare,IGESIC,autorizatii,diverse si neprevazute,etc.)

-costuri neeligibile cf.HG 1130/2003

139.653.079

 

3.275.889

 

1.729.700

 

 

1.000.000

 

500.000

 

 

1.000.000

 

500.000

 

B.

LUCRARI NOI

564.800

100.000

100.000

-

B1.

Alimentare de bază energie electrică post transformare statia de epurare conf.proiect I.S.P.A.

564.800

100.000

100.000

-

C.

ALTE CHELTUIELI

17.300

17.300

17.300

-

 

PROIECTE

 

 

 

 

C1

Alimentare de bază energie electrică post transformare staţia de epurare conf.proiect ISPA

17.300

17.300

17.300

-

 

 

 

 

 

 

III.

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

139.217.382

1.600.000

1.600.000

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

73.145.082

1.300.000

1.300.000

-

A1.

Reabilitare reţele termice şi apă Obor

2.250.700

200.000

200.000

-

A2.

Conservare energie termică în mun.Buzău H.G.1092/1996 şi H.G.201/2000 si H.C.L.M. 203/25.11.2004

59.805.082

1.000.000

1.000.000

 

A3.

Rambursare împrumuturi contractate pt. retehnologizarea, modernizarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie energie termică, plata dobânzi, comisioane şi a altor costuri aferente(Legea nr.228/2006)

11.089.300

100.000

100.000

-

B.

LUCRARI NOI

65.302.300

200.000

200.000

-

B1.

Reabilit.PT şi reţ.. term.aferente (PT:12,11, 29,30, 32, 16, 17,20,21)

32.561.800

50.000

50.000

-

B2.

Capacitate de producere energie termică şi electrică în cogenerare – CET Buzau 

32.200.000

50.000

50.000

-

B3.

Demolare-consolidare coşuri de fum la PT şi CT din mun.Buzău

540.500

100.000

100.000

-

C

ALTE CHELTUIELI

770.000

100.000

100.000

-

 

PROIECTE

 

 

 

 

C1.

Reabilitare PT şi reţele aferente în mun.Buzău (PT16,17,20,21,29,30,32,1,2,11)

300.000

50.000

50.000

-

C2.

Reţele termice primare- conducte aeriene faza PT, DDE, caiet de sarcini)

220.000

20.000

20.000

-

C3.

Dimensionarea şi amplasarea de baterii solare ca sursa neconvenţională de energie

200.000

20.000

20.000

-

C4.

Demolare coşuri fum la PT şi CT- faza P.T.

50.000

10.000

10.000

-

 

 

 

 

 

 

IV.

TRANSPORTURI

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-

 

DOTARI INDEPENDENTE

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-

C1.

Achiziţionat autobuze (rata leasing)

2.300.000

2.300.000

2.300.000

-

C2.

Rampa spalare autobuze

40.000

40.000

40.000

-

C3.

Electrocompesor şi instalaţie exhaustare gaze din hala de întreţinere-reparaţii

10.000

10.000

10.000

-

C4.

Staţie automatizată pentru spalare şi igienizare autobuze

150.000

150.000

150.000

-