ANEXA 3 a

la Hotarārea nr. 15 din 08 februarie 2007

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 CU FINANTARE

DIN  FONDUL DE RULMENT

                                                                                                                                                                                                                                                                 -lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna, an)

Nr. si data actului de aprobare

Valoare totala actualizata

TOTAL

PREVEDERI  2007 , din care  :

CAP

P.I.F.

FINANTATE    DIN:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare

din care:

Buget local

Transferuri de la bg. de stat

(fd.rulment)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TOTAL din care:

5,100,000

765,184

_

_

_

_

765,184

_

765,184

 

_

A

LUCRARI IN CONTINUARE

1,800,000

175,184

_

_

_

_

175,184

_

175,184

 

_

B

LUCRARI NOI

3,300,000

325,000

_

_

_

_

325,000

_

325,000

 

_

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_

265,000

_

_

_

_

265,000

_

265,000

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

INVATAMANT 65.02

4,960,000

765,184

_

_

_

_

765,184

_

765,184

 

 

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

1,800,000

175,184

_

_

_

_

175,184

_

175,184

 

 

A1

Reabilitare Liceul de Arta "Margareta Sterian"

HG nr.1262/2006

HG nr.1625/2006

1,800,000

175,184

_

_

_

_

175,184

_

175,184

 

2007

B.

LUCRARI NOI

3,300,000

325,000

_

_

_

_

325,000

_

325,000

 

 

B1

Gradinita cu program prel.nr.1

HG nr.1426/2006

1,000,000

25,000

_

_

_

_

25,000

_

25,000

 

2008

B2

Gradinita cu program prel.nr.3

HG nr.1426/2006

1,000,000

25,000

_

_

_

_

25,000

_

25,000

 

2007

B3

Reabilit Gradinita cu progr. normal nr.3

HG nr.1426/2006

500,000

105,000

_

_

_

_

105,000

_

105,000

 

2008

B4

Reabilitare Scoala gen.nr.6

HG nr.1804/2006

300,000

70,000

_

_

_

_

70,000

_

70,000

 

2007

B5

Reabilitare Col.Agricol

HG nr.1804/2006

500,000

100,000

_

_

_

_

100,000

_

100,000

 

2007

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

265,000

_

_

_

_

265,000

_

265,000

 

 

 

 CHELTUIELI PROIECTARE

 

265,000

_

_

_

_

265,000

_

265,000

 

 

C1

Reabilitare G.P.N. nr.3

 

15,000

_

_

_

_

15,000

_

15,000

 

 

C2

Gradinita cu program prel. nr.1

 

125,000

_

_

_

_

125,000

_

125,000

 

 

C3

Gradinita cu program prel. nr.3

 

125,000

_

_

_

_

125,000

_

125,000