ANEXA
la Hotararea nr.121din 31 mai 2007
                    a Consiliului Local al Municipiului Buzau
T A R I F E L E
pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Buzau
          LEI
  DENUMIRE OPERAŢIUNE UNITATE
 DE MĂSURĂ
TARIF PROPUS/    UM TARIF IN VIGOARE/    UM PROCENT CRESTERE
I. Maturatul si spălatul căilor publice:        
1. măturat manual carosabil lei/1000 mp 12.04 11.05 8.96%
2. măturat manual trotuar lei/1000 mp 20.21 18.37 10.02%
3. răzuit rigola lei/mp 0.19 0.18 5.56%
4. curăţat manual guri scurgere lei/buc 18.23 16.57 10.02%
5. colectat, transport, depozitare gunoi stradal lei/mc   33.00  
lei/tona 75.00    
6. măturat mecanizat carosabil lei/km 24.17 22.11 9.32%
lei/mp 0.015 0.014 10.00%
7. stropit carosabil lei/mp 0.0042 0.0038 10.53%
8. încărcat reziduuri în auto manual lei/to 5.63 5.11 10.18%
9. întreţinere curăţenie spaţii verzi şi trotuare lei/1000 mp 5.40 4.90 10.20%
           
II. Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special;        
1 agenţi economici, instituţii lei/mc 42.90 39.11 9.69%
2 asociaţii locatari, case lei/pers./lună 3.95 3.60 9.72%
           
III. Activităţi conexe:        
1 vidanjare ape pluviale lei/mc 19.92 18.54 7.44%
2 colectat, transport, depozitare gunoi – depozite necontrolate lei/mc   33.00  
lei/tona 75.00    
La tarife se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.