ANEXA  3/5

la hotararea nr. 15 din 8 februarie 2007

a Consiliului Local al Municipiului  Buzau

 

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

 

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 

                                                                                                                                                - RON -

Nr.crt.

Denumirea lucrarii

Valoare

buget local

Transferuri

buget stat

 

T O T A L

din care :

3.225.000

 

 

 

 

 

 

 

I.

PLANURI URBANISTICE GENERALE

200.000

 

1

Reactualizare plan urbanistic general

200.000

 

 

 

 

 

II.

PLANURI URBANISTICE ZONALE

490.000

 

1

PUZ zona Vernesti si studiu de impact pentru trafic greu pe DN10

110.000

 

2

PUZ zona istorica a mun.Buzau

100.000

 

3

PUZ zona Dorobanti str.Viilor

90.000

 

4

PUZ str.Orizontului

50.000

 

5

PUZ zona Spatarului DN 2B

90.000

 

6

PUZ zona Garii

50.000

 

 

 

 

 

III

PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

150.000

 

1

PUD -uri pe cele trei sectiuni ale zonei istorice (str.Cuza-Voda, str.Ostrovului , str.Al.Marghiloman

90.000

 

2

PUD-uri pt.zona centrelor de cartier (8 zone)

60.000

 

 

 

 

 

IV

STUDII  PREFEZABILITATE , FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

2.385.000

 

1

Retele tehnico-edilitare aferente sala sport Grup Scolar CFR

5.000

 

2

Documentatie carte funciara, expertize tehnice ptr.terenuri si constructii, ridicari topo si studii geot aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

185.000

 

3

Studiu de impact asupra mediului privind modernizarea si extinderea sursei de caldura a sistemului de incalzire in municipiul Buzau

20.000

 

4

Documentatie evaluare domeniu public si privat al mun.Buzau

100.000

 

5

Studiu privind amenajarea si extinderea statiilor de taxi

10.000

 

6

Studiu circulatie aferent PUG

30.000