ANEXA  3

la hotararea nr. 15 din 8 februarie 2007

a Consiliului Local al Municipiului  Buzau

 

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 CU FINANTARE

PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

 

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna , an)

Nr. si data actului de aprobare

 

Valoare totala actualizata

TOTAL

PREVEDERI 2007, din care:

CAP

P.I.F.

FINANTATE DIN:

Surse proprii

Credite bancare interne

bancare externe

Alte surse

constituite

potrivit

legii

Total

alocatii

bugetare

din care :

Buget

local

Transferuri

de la

bugetul de

stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TOTAL

36,166,460

17,411,000

_

_

_

_

17,411,000

17,411,000

_

 

_

 

din care :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

26,216,460

6,408,000

_

_

_

_

6,408,000

6,408,000

_

 

_

B.

LUCRARI     NOI

9,950,000

2,450,000

_

_

_

_

2,450,000

2,450,000

_

 

_

C.

ALTE  CHELTUIELI DE INVESTITII

_

8,553,000

_

_

_

_

8,553,000

8,553,000

_

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02

6,422,768

2,258,000

_

_

_

_

2,258,000

2,258,000

_

 

 

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

6,422,768

500,000

_

_

_

_

500,000

500,000

_

 

 

A1.

Consolidare, restaurare si reabil. funct. Palat Comunal H.C.L. Nr.87/2004

6,422,768

500,000

_

_

_

_

500,000

500,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRARI NOI

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

 

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_

1,758,000

_

_

_

_

1,758,000

1,758,000

_

 

 

 

Primaria munic.Buzau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dotari independente

 

603,000

_

_

_

_

603,000

603,000

_

 

 

 

- plati proiecte si achizitii softuri

 

1,155,000

_

_

_

_

1,155,000

1,155,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II.

APARARE,ORDINE PUBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI SIGURANTA NATIONALA 59.02

1,800,000

1,263,000

_

_

_

_

1,263,000

1,263,000

_

 

 

B.

LUCRARI NOI

1,700,000

700,000

_

_

_

_

700,000

700,000

_

 

 

B1

Amenajare sediu politie comunitara

1,500,000

500,000

_

_

_

_

500,000

500,000

_

 

2008

B2

Amenajare sala sport instruire personal politie comunitara

100,000

100,000

_

_

_

_

100,000

100,000

_

 

2007

B3

Amenajare adaposturi protectie civila

100,000

100,000

_

_

_

_

100,000

100,000

_

 

2007

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

563,000

 

 

 

 

563,000

563,000

_

 

 

 

- dotari independente

 

428,000

 

 

 

 

428,000

428,000

_

 

 

 

- cheltuieli proiectare

 

135,000

 

 

 

 

135,000

135,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

INVATAMANT 65.02

3,960,000

2,010,000

_

_

_

_

2,010,000

2,010,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

2,060,000

1,060,000

_

_

_

_

1,060,000

1,060,000

 

 

 

A1

Reabilitare Scoala nr.10

200,000

200,000

_

_

_

_

200,000

200,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Reabilitare Liceul de Arta

"Margareta Sterian"

HG nr.1262/2006

HG nr.1625/2006

1,800,000

800,000

_

_

_

_

800,000

800,000

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Reabilitare Punct Termic Colegiul B.P.HasdeuColegiul B.P.Hasdeu

60,000

60,000

_

_

_

_

60,000

60,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRARI NOI

1,900,000

200,000

_

_

_

_

200,000

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

Extindere Gradinita nr.9

400,000

100,000

_

_

_

_

100,000

100,000

_

 

2007

B2

Constructie Complex alimentar Colegiul B.P.Hasdeu

1,500,000

100,000

_

_

_

_

100,000

100,000

_

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

ALTE CHELTUIELI  DE INVESTITII

 

750,000

_

_

_

_

750,000

750,000

_

 

 

 

 -dotari independente

 

735,000

_

_

_

_

735,000

735,000

_

 

 

 

 -plati proiecte

 

15,000

_

_

_

_

15,000

15,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE   67.02

6,570,000

2,630,000

_

_

_

_

2,630,000

2,630,000

_

 

 

A

LUCRARI IN CONTINUARE

2,170,000

2,080,000

_

_

_

_

2,080,000

2,080,000

_

 

 

A1

Retele tehnico-edilitare sala sport Gr.Sc.C.F.R.

370,000

370,000

_

_

_

_

370,000

370,000

_

 

2007

A2

Amenajare parc Cring

1,500,000

1,500,000

_

_

_

_

1,500,000

1,500,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Foraj hidrogeologic de explorare-exploatare privind alimentarea cu apa a lacului de agrement din Parcul Tineretului

300,000

210,000

_

_

_

_

210,000

210,000

_

 

2007

B

LUCRARI NOI

4,400,000

550,000

_

_

_

_

550,000

550,000

_

 

 

B1

Amenajare fantani arteziene

250,000

250,000

_

_

_

_

250,000

250,000

_

 

2007

B2

Amenajare stadion atletism

1,800,000

300,000

_

_

_

_

300,000

300,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02

2,350,000

2,365,000

_

_

_

_

2,365,000

2,365,000

_

 

 

A

LUCRARI IN CONTINUARE

800,000

33,000

_

_

_

_

33,000

33,000

_

 

 

A1

Amenajare cantina sociala

800,000

33,000

_

_

_

_

33,000

33,000

_

 

2007

B

LUCRARI NOI

1,550,000

600,000

 

 

 

 

600,000

600,000

_

 

 

B1

Extindere Complex servicii

pt.persoane varstnice "Al.Marghiloman"

750,000

100,000

_

_

_

_

100,000

100,000

_

 

2007

B2

Amenajare Centru social pentru adulti

800,000

500,000

_

_

_

_

500,000

500,000

_

 

2007

C

ALTE CHELTUIELI DE INV.

 

1,732,000

_

_

_

_

1,732,000

1,732,000

_

 

 

 

- dotari independente

 

112,000

_

_

_

_

112,000

112,000

_

 

 

 

- achizitii case

 

1,620,000

_

_

_

_

1,620,000

1,620,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA    70.02

14,739,247

6,775,000

_

_

_

_

6,775,000

6,775,000

_

 

 

A

LUCRARI IN CONTINUARE

14,339,247

2,625,000

_

_

_

_

2,625,000

2,625,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.

Extindere retele distributie gaze naturale in mun.Buzau H.C.L.63/1999

2,489,247

120,000

_

_

_

_

120,000

120,000

_

21 km

2007

A2.

Reabilitare zona Bazar prin reconsiderarea circulatiei pe str. Piata Teatrului si mobilare H.C.L.Nr.177/2004

1,500,000

825,000

_

_

_

_

825,000

825,000

_

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Dotare tehnico-edilitara Bloc

3A - zona Bazinului Olimpic H.C.L. nr.207/2003

350,000

180,000

_

_

_

_

180,000

180,000

_

 

2007

A4

Sistematizare zona cartier locuinte Orizontului si Marghiloman

10,000,000

1,500,000

_

_

_

_

1,500,000

1,500,000

_

 

2008

B

LUCRARI NOI

400,000

400,000

_

_

_

_

400,000

400,000

_

 

 

B1

Modernizare Piata Dorobanti

400,000

400,000

_

_

_

_

400,000

400,000

_

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

3,780,000

_

_

_

_

3,780,000

3,780,000

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B12

Lucrari impermeabilizare lac agrement Parcul Tineretului

300,000

 

_

_

_

_

 

 

 

 

2006

 

C1

Plati proiecte

 

3,225,000

_

_

_

_

3,225,000

3,225,000

_

 

 

C2

Participare la capitalul social al SC PIETE,TARGURI SI OBOARE

 

525,000

_

_

_

_

525,000

525,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81.02

324,445

110,000

_

_

_

_

110,000

110,000

_

 

 

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

324,445

110,000

_

_

_

_

110,000

110,000

_

 

 

A1

Reabilitare termica bloc C, scara B,str.Maresal Averescu

324,445

110,000

_

_

_

_

110,000

110,000

_

 

2007