Adoptarea unor hotărâri cu caracter normativ în şedinţa din 18.12.2017

În şedinţa din 18.12.2017 s-au adoptat următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 367 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 368 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi  în municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 376 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018;
  • Hotărârea nr. 378 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  • Hotărârea nr. 379 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor.

Descarcă

Loading