Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, grad II, Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană

Descarcă anunț
Descarcă formular înscriere
Descarcă model CV
Descarcă model de adeverință angajator
Descarcă declarație cazier
Descarcă declarație colaborator al securității
Descarcă consimțământ GDPR
Descarcă OPIS