Anunț cu rezultatele finale privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading