Anunț de participare la programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru anul 2020