Anunț de participare la programul sportiv de utilitate publică „Promovarea Sportului de Performanță”

Anunț de participare

Anunț privind modificarea bugetului

Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Hotărâre nr. 145 din 16.09.2021

Hotărâre nr. 224 din 20.12.2021 care modifică 145 din 16.09.2021

Loading