ANUNȚ DE PUBLICITATE la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Servicii de catering pentru furnizare și distribuție suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii și Școlii Gimnaziale ”M. Kogalniceanu” din municipiul Buzău în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Descarcă anunț de publicitate

Clarificare din oficiu

Caiet de sarcini

Formulare

Documentație de atribuire

2022 Contract – Liceul meserii și servicii

2022 Contract – Școala Kogalniceanu

Loading