Anunț de selecție parteneri reprezentativi pentru constituire a comitetului partenerial de dezvoltare a strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău

Anunț public

1 Regulamentul de organizare

2 Metodologia pentru identificarea și selecția partenerilor

3 FORMULAR DE CANDIDATURĂ

4 Grilă de evaluare

Loading