Anunț privind rezultatele finale la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere specifice vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, cu corecturile efectuate la rubrica „Punctajul final”

Descarcă anunț

Loading