Anunț participare la programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Anunț public

Decret privind modificarea și completarea Legii edicației fizice și sportului nr. 60/2000

Hotărâre nr. 145/16.09.2021

Hotărâre nr. 224/20.12.21 care modifică 145/16.09.2021

Loading