Anunț privind depunerea primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obţinerii avizului de mediu al planului P.U.Z. „Lucrări în cadrul proiectului cu denumirea ,,Creșterea mobilității urbane prin realizarea unui HUB de transport și autobază”, prin reconfigurarea tramei stradale în zona de Sud-Est a municipiului Buzău” cu amplasamentul în municipiul Buzău, Şoseaua Brăilei TR2_2, Şoseaua Brăilei TR2_1, Soseaua Buzău- Brăila (DN2B) – T37 P682, jud. Buzău

Anunț pentru aviz PUZ NR. 146282/29.08.2023

Agenția pentru Protecția Mediului Buzău nr. 11484/28.08.2023

Loading