Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă formular înscriere

Descarcă declarație cazier

Descarcă declarație colaborator al securității

Descarcă model de adeverință angajator

Descarcă consimțământ GDPR

OPIS

Loading