Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II, Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă formular înscriere

Descarcă model CV

Descarcă declarație cazier

Descarcă model de adeverință angajator

Descarcă declarație colaborator al securității

Descarcă consimțământ GDPR

OPIS

Loading