Anunț privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcții publice

Anunț public

1. Formular de înscriere

2. Consimțământ GDPR

Loading