Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 01.07.2021 la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading