Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț aici

Loading