Anunț privind rezultatul final al concursului/examenului de recrutare organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading