Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat pentru funcționari publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading