Anunț privind rezultatul final la selecția candidaților pentru ocuparea unui post de membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

Anunț privind rezultatul final la selecția candidaților pentru ocuparea unui post de membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

Descarcă anunț aici

Loading